Vitajte na našom webe

 

        Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov, či už ekonomických alebo spoločenských, keďže má negatívne dopady na hospodárstvo a zamestnanosť. Starnutie spoločnosti je však proces nezvratný, a preto je potrebné zmeniť celkový prístup spoločnosti k starobe ako takej. Do popredia sa dostáva tzv. aktívne starnutie, ktoré predstavuje celoživotný aktívny prístup k životu a zahŕňa tiež zvyšovanie informovanosti spoločnosti o možnostiach vedenia zdravého života v starobe. Dôležité je čo najdlhšie zachovať autonómiu jedinca, ktorý by mal aj vo vyššom veku nachádzať zmysluplnosť svojho života a v tom by ho mala podporovať celá spoločnosť. Keď totiž človek nachádza zmysel života aj vo vyššom veku, uvedomuje si svoju hodnotu, je aktívny, má dostatok podnetov, záľub a kontaktov a predovšetkým keď si stále uvedomuje užitočnosť a hodnotu svojho bytia, môže prežiť krásnu a plnohodnotnú starobu. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti preto vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov celej spoločnosti..

       Spokojná jeseň života, uspokojenie všetkých potrieb a nájdenie zmyslu života je zvyčajne prianím každého jedinca. Dosiahnutie tohto cieľa často seniorovi nemôže zabezpečiť vlastná rodina z rôznych dôvodov, napr. zdravotných, ekonomických, rodinných dôvodov alebo z dôvodu celkovej neschopnosti poskytnúť svojmu príbuznému potrebnú, zvyčajne 24 - hodinovú starostlivosť, a preto je túto nutné zabezpečiť prostredníctvom inštitucionálnej sociálnej starostlivosti  v zariadení sociálnych služieb.

       Zariadenie pre seniorov je pre prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na sociálnu starostlivosť náhradou za prirodzené prostredie v rodine, kvôli tomu je zabezpečovanie sociálnych služieb nasmerované na individuálne potreby, požiadavky a zdravotné možnosti jednotlivých prijímateľov. Súčasťou sociálnej starostlivosti je aj kultúrno - záujmová činnosť.

        Potrebujete poradiť, vysvetliť alebo pomôcť? Tak nás neváhajte kontaktovať.

Aktuality

Komunikujte spolu cez videohovor

23.10.2020 11:33
Vážení príbuzní, Radi by sme Vás informovali o možnosti videohororu s Vašimi blízkymi. Pre viac informácií prosím kontaktujte sociálne pracovníčky na telefónnom čísle 0911 790 884.

PREDĹŽENIE ZÁKAZU NÁVŠTEV

14.09.2020 09:04
Radi by sme Vás informovali, že na základe pretrvávajúcej zhoršenej situácie ohladne šírenia ochorenia COVID-19 naďalej neumožňujeme návštevy v zariadení. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0911 790 884.

Zákaz návštev

25.08.2020 08:55
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu a zvyšujúce sa počty ľudí pozitívnych na ochorenie Covid 19 sú od 26.08.2020 predbežne do 16.09.2020 v zariadení DSS a DD Oáza zakázané návštevy. Tieto informácie budú priebežne aktualizované.  Ďakujeme za pochopenie. 

Návštevné hodiny

29.06.2020 08:05
Pre lepšiu organizáciu návštev sa vedenie zariadenia rozhodlo určiť nasledovné návštevné hodiny: Po - Ne : 9,00 - 11,00 hod. 15,00 - 17,00 hod.

Návštevy

03.06.2020 10:44
Na základe Usmernenia k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou sú s platnosťou od 03.06.2020 v zariadení opäť povolené návštevy. Tieto je možné realizovať len v exteriéri zariadenia s použitou ochranou dýchacích ciest (rúško). Návštevy osobám mladším ako 15 rokov sa...

Krízový plán

05.05.2020 10:53
Krízový plán 

Zákaz návštev v zariadení !!!

07.03.2020 07:27
Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktorá pojednáva o výskyte a šírení prenosného ochorenia COVID-19, ktorý spôsobuje koronavírus, je v zariadení nariadený zákaz návštev až do odvolania.

Vitajte na našom webe

15.01.2020 13:45
Aj v roku 2020 Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Oáza naďalej zabezpečuje kvalitné služby pre prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie pravidelne navštevuje všeobecný lekár a v prípade potreby, na prizvanie, tiež odborní lekári. Tím profesionálne vyškolených zamestnancov zabezpečuje...

Napíšte nám

02.01.2020 10:35
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k neustálemu zlepšovaniu našich služieb. Navyše, akákoľvek pochvala od spokojného zákazníka je najlepšou odmenou našej práce.