Vitajte na našom webe

 

        Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov, či už ekonomických alebo spoločenských, keďže má negatívne dopady na hospodárstvo a zamestnanosť. Starnutie spoločnosti je však proces nezvratný, a preto je potrebné zmeniť celkový prístup spoločnosti k starobe ako takej. Do popredia sa dostáva tzv. aktívne starnutie, ktoré predstavuje celoživotný aktívny prístup k životu a zahŕňa tiež zvyšovanie informovanosti spoločnosti o možnostiach vedenia zdravého života v starobe. Dôležité je čo najdlhšie zachovať autonómiu jedinca, ktorý by mal aj vo vyššom veku nachádzať zmysluplnosť svojho života a v tom by ho mala podporovať celá spoločnosť. Keď totiž človek nachádza zmysel života aj vo vyššom veku, uvedomuje si svoju hodnotu, je aktívny, má dostatok podnetov, záľub a kontaktov a predovšetkým keď si stále uvedomuje užitočnosť a hodnotu svojho bytia, môže prežiť krásnu a plnohodnotnú starobu. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti preto vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov celej spoločnosti..

       Spokojná jeseň života, uspokojenie všetkých potrieb a nájdenie zmyslu života je zvyčajne prianím každého jedinca. Dosiahnutie tohto cieľa často seniorovi nemôže zabezpečiť vlastná rodina z rôznych dôvodov, napr. zdravotných, ekonomických, rodinných dôvodov alebo z dôvodu celkovej neschopnosti poskytnúť svojmu príbuznému potrebnú, zvyčajne 24 - hodinovú starostlivosť, a preto je túto nutné zabezpečiť prostredníctvom inštitucionálnej sociálnej starostlivosti  v zariadení sociálnych služieb.

       Zariadenie pre seniorov je pre prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na sociálnu starostlivosť náhradou za prirodzené prostredie v rodine, kvôli tomu je zabezpečovanie sociálnych služieb nasmerované na individuálne potreby, požiadavky a zdravotné možnosti jednotlivých prijímateľov. Súčasťou sociálnej starostlivosti je aj kultúrno - záujmová činnosť.

        Potrebujete poradiť, vysvetliť alebo pomôcť? Tak nás neváhajte kontaktovať.

Aktuality

Napíšte nám

24.05.2012 15:50
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k neustálemu zlepšovaniu našich služieb. Navyše, akákoľvek pochvala od spokojného zákazníka je najlepšou odmenou našej práce.

Vitajte na našom novom webe

24.05.2012 15:49
Zaisťujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o našich klientov. Pravidelne nás navštevuje praktický lekár, špecialista klientov navštevuje na prizvanie.  Tím profesionálne vyškolených zamestnancov sa stará o všetko potrebné pre príjemné ubytovanie a trávenie voľného času. Pri vybavovaní...